Caneuon Gwerin

Archwilio ac arddangos caneuon Gwerin o Gymru / Exploring and showcasing folk songs from Wales

Doleni

Os oes ganddoch chi diddordeb mewn caneuon gwerin Cymru efallai byddwch hefyd efo diddordeb yn y pethau yma…

trac – www.trac-cymru.orgMudiad datblygu gwerin Cymru. Maent yn trefnu gweithdai a digwyddiadau gwerin o amgylch Cymru gan gynnwys cwrs preswyl penwythnos o’r enw Yr Arbrawf Mawr. Mae gan eu gwefan newydd cyfeiriadur da o artistiad gwerin Cymru.

Alawon Bangor – alawonbangor.wordpress.com – Mae Mari Morgan yn gwneud rhywbeth tebyg i mi ond efo alawon. Mae hi’n ysgrifennu blog yn cyflwyno hen alawon Cymreig sydd yn yr archif ym Mhrifysgol Bangor fel rhan o’i MA.

Clera – www.clera.org – Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru sy’n trefnu gweithdai a hefyd yn rhedeg Y Glerorfa – cerddorfa gwerin Cymru.

Meu Cymru – www.meucymru.co.uk – Gwefan o eiriau ar gyfer llawer o ganeuon gwerin Cymraeg yn cael ei gynnal gan Meurig Williams.

Cymdeithas Cerdd Dant Cymru – www.cerdd-dant.org – Yn hybu cerdd dant yng Nghymru ac yn trefnu’r Ŵyl Gerdd Dant flynyddol.

Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan – www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/sainffagan – yn ogystal â gweld adeuladau o’r gorffennol yn yr amgueddfa yma gallwch hefyd ymweld, os trefnwch o flaen llaw, â’r archif sain lle mae llawer o hen ganeuon gwerin ar gael ar dâp.

Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru – www.canugwerin.com – yn casglu a chyflwyno caneuon gwerin Cymraeg a hefyd yn cyhoeddi cylchgrawn pob mis Awst.

Folk Wales – www.folkwales.org.uk – gwefan clwb gwerin Llantrisant sydd efo gwybodaeth diddorol ar draddodiadau gwerin Cymru.

The Foxglove Trio – www.thefoxglovetrio.co.uk – fy grŵp gwerin efo Cathy Mason a Patrick Dean. Rydym yn chwarau gosodiadau newydd o ganeuon traddodiadol yn Gymraeg a Saeasneg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s